2017m. balandžio 27-28 dienomis Valuetech dalyvavo ketvirtajame Europos Sąjungos projekto „CerTIC“ partnerių susitikime Porto mieste, Portugalijoje. Susitikimas buvo organizuojamas “ESEPF-Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti” mokyklos konferencijų salėje.

“CerTIC” tai projektas, finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal Erasmus+ programą. Pagrindinis susitikimo tikslas buvo išnagrinėti ir aptarti pagrindines projekto temas. Susitikimas apėmė keturis pagrindinius aspektus:

  • IO2 dokumento galutinės versijos patvirtinimą;
  • Atsiliepimus apie bandomąją versiją ir paaiškinimus apie bandymų etapo reikalavimus;
  • Grįžtamojo ryšio apie komunikacinę veiklą analizę (įvykių nuotraukas, interneto svetainę, „Facebook“ puslapį ir nacionalinius įvykius);
  • Tolesnius administracinius ir finansinius aspektus.

Kiti šio projekto uždaviniai yra sukurti bendrus mokymo modulius, tam pasitelkiant informacijos ir komunikacijos technologijas mokytojų poreikių patenkinimui ne pelno siekiančiam sektoriuje ir susitarti dėl bendro sertifikavimo, siekiant sklandaus mokymosi rezultatų pripažinimo ir vertinimo. Taip pat skatinti bendradarbiavimą tarp neformalaus mokymo centrų, universitetų ir verslo organizacijų nacionaliniu ir Europos mastu.

Daugiau informacijos rasite sekdami šias nuorodas:  o